Zestawienie ocen i obecności:

 

Mechanika ogólna I (C)

 

 

 

 

Zasady zaliczenia – przedmioty ćwiczeniowe

Terminy kolokwium i egzaminów

Praktyka kierunkowa

 

Kontakt:       l.blacha@po.opole.pl , pokój B312a

 

Godziny konsultacji w semestrze:

Dyżury w sesji egzaminacyjnej:

05 luty, 12 luty: 08:20-09:50