Zestawienie ocen:

 

Mechanika ogólna I

Niezawodność systemów mechatronicznych (IV Mtr)

Wytrzymałość materiałów

 

 

 

 

Zasady zaliczenia – przedmioty ćwiczeniowe

Praktyka kierunkowa

 

Kontakt:       l.blacha@po.opole.pl , pokój B312a

 

Godziny konsultacji w okresie zajęć:

czwartki, 11:55-13:25

Dyżury w sesji egzaminacyjnej:

03 i 11 lutego, 08:30-10:00